La matinada del 15 d’octubre del 1940, Lluís Companys i Jover fou afusellat per ser President de la Generalitat de Catalunya i ha passat a la història per ser l’únic president escollit democràticament que ha estat afusellat per raons polítiques.

 

El projecte “Lluís Companys, 75 anys després” és un treball d’investigació que neix amb un doble objectiu: d’una banda, omplir un buit documental; i d’altra banda, reconstruir de la manera més fidedigne possible el dia de l’afusellament del president de la Generalitat Lluís Companys, i explicar què va significar la seva mort per al catalanisme a través de tres treballs complementaris realitzats en tres camps artístics diferents: la fotografia, l’audiovisual i la narrativa.

 

Tots tenim a la ment imatges del nostre president màrtir, dels seus discursos, en actes públics, i, sobretot, de la seva detenció pels fets del 34, tancat en el calabós, i agafant els barrots amb el seu equip de govern. No obstant, no tenim cap imatge de la seva mort, possiblement el fet pel qual és més recordat. Aquest projecte tracta d’omplir aquest buit de l’imaginari col·lectiu.

“La història ens jutjarà a tots en la nostra intenció”

L’objectiu principal de la fotografia de l’afusellament de Lluís Companys és fer una dramatització del moment de l’execució amb els protagonistes que hi van participar, en el mateix lloc i a la mateixa hora

.

Volem fer un retrat fidel de l’esdeveniment, reproduint de la manera més exacta possible tots els elements que n’hi formen part: des de l’escenografia -el lloc i l’hora en que va morir-, la presència de tots els personatges que van assistir a l’afusellament (tenint en compte tots els detalls: com anaven vestits, quines distincions portaven en els seus uniformes, quines armes duien, com estaven distribuïts en el fossar de Santa Eulàlia), i sobretot les emocions expressades en els seus rostres en aquest moment. Un treball fotogràfic en el qual s’estudiarà acuradament la simbologia, els colors, la il·luminació, la composició... a fi i efecte de provocar una emoció en l’espectador.

 

A la imatge hi sortiran uns 30 personatges, dels quals, 15 sabem qui són, quin càrrec tenien i estem investigant quin grau d'implicació van tenir en aquest procés.

El proper 15 d’octubre del 2015 en farà 75 anys de la seva mort.

 

 

 

TWITTER                                               info@lluiscompanys.cat                                              FACEBOOK